Espoon Matikkamaan logo

Espoon Matikkamaan kannustin
hyvään matematiikan esiopetukseen

Kultaisen Kuution logo
Ajankohtaista Mikä on Kultainen Kuutio? Kultainen Kuutio Espoossa Kriteerit ja hakeminen
Kultaisen Kuution kriteerit Hakemuslomake
Tapahtunutta Myönnetyt Kultaiset Kuutiot Kultainen Kuutio muualla Koulutusta muualle Opetusmateriaalit ja leikit Yhteystiedot Linkkilista


Päivitetty 3.3.2008

© 2008 Kultainen Kuutio

Kriteerit ja hakeminen

Jos olet innostunut matematiikan esiopetuksesta ja toteutat sitä myös toiminnallisella ja käytännönläheisellä otteella, olet ehkä hankkinut tai hankkimassa lisäkoulutusta, voit hakea Kultaista Kuutiota. Mikäli matematiikan opetus on koko tiimin tai työyksikön kehittämisen kohteena, hakijana voi olla myös tiimi tai työyksikkö.

Kultaisen Kuution kannustimet myönnetään kerran vuodessa keväisin. Seuraavan hakemuksen viimeinen jättöpäivä oli 20.3.2008. Kannustinta voi hakea yksittäinen varhaiskasvatuksen ammattilainen tai esiopettaja, koko tiimi tai työyksikkö. Henkilökohtaisia kannustimia on kaksi erilaista: perustyötä tekevän kannustin ja kouluttajakannustin.

Hakemuslomakkeen voi ladata tästä (hakemuslomakkeeseen). Täytetty lomake lähetetään sähköpostin liitetiedostona (minna.n.salminen@espoo.opit.fi) suunnitteluryhmän käsiteltäväksi (Kultaisen Kuution yhteystiedot) silloin, kun jokainen eri kriteerien näkökulma on konkretisoitunut omassa työssä kriteerien edellyttämällä tavalla.

Kun hakemus on saapunut Kultaisen Kuution suunnitteluryhmään, sovitaan auditointiaika. Auditoinnin tekee konsultoiva opettaja tai suunnitteluryhmän jäsen. Auditoinnissa käydään keskustellen läpi hakijan toimintatavat, seurataan opetustuokiota ja tarkastetaan myös toimintaympäristö ja -materiaalit. Auditointi kestää yhden aamu- tai iltapäivän. Auditointi on hakijalle ilmainen.

Kun auditoija suosittelee Kultaisen Kuution myöntämistä suunnitteluryhmälle, päättää suunnitteluryhmä kannustimen saamisesta keväisin. Ensimmäiset Kultaisen Kuution kannustimet myönnettiin keväällä 2006. Ensimmäiset kannustimet jaettiin 19.4.2006 Lintulaakson koululla, ja toiset kannustimet jaettiin 19.4.2007 Mikkelän koululla, ks. Myönnetyt Kultaiset Kuutiot. Kultaisen Kuution kannustimet jaetaan kolmannen kerran keskiviikkona 23.4.2008 klo 14.30 alkaen Hösmärinpuiston koululla, käyntiosoite Hösmarinahde 5.

Pysyvä Kultaisen Kuution kannustin myönnetään perustyötä tekevälle opettajalle tai kouluttajalle kolmen kerran jälkeen.

Kultaista Kuutiota voi hakea alkuvaiheessa vain Espoossa toimiva opettaja, tiimi tai työyksikkö tai muu Kultaisen Kuution kouluttajaryhmään kuuluva henkilö.

Kultaisen Kuution suunnitteluryhmä voi harkintansa mukaan palkita myös muita matematiikan varhaiskasvatuksessa tai esiopetuksessa ansioituneita henkilöitä.


Takaisin alkuun Etusivulle