Den Gyllene Kuben PDF Tulosta

Siv Hartikainen, luokanopettaja, matematiikanopettaja

Opintopiiri esikoulunopettajille

Taustaa

Espoon ruotsinkielisen lapsiasiain- ja koulutuskeskuksen Matikkamaa Mattelandet i Esbo avattiin elokuussa 2004. Työskentelen siinä konsultoivana opettajana. Osallistuin keväällä 2004 Espoon Matikkamaan järjestämiin Kultainen kuutio -hankkeen suunnittelu- ja koulutustilaisuuksiin. Niiden innoittamana suunnittelin ruotsinkielisen opintopiirin Den Gyllene Kuben (Kultainen kuutio) Espoossa työskenteleville esikoulunopettajille lukuvuodeksi 2004–2005.

Suunnitelma ja toteutus

Opintopiiri Den Gyllene Kuben oli avoin kaikille Espoossa toimiville esikoulunopettajille. Piiri kokoontui kolme kertaa syyslukukauden aikana, 7.9., 5.10. ja 2.11. Kevätlukukauden aikana kokoonnuttiin vielä kolme kertaa, 1.2., 29.3. ja 26.4. Tapaamiset olivat tiistaisin klo 13.30−15.30 Mattelandetin tiloissa paitsi tiistait 1.2. ja 29.3., jolloin kokoonnuttiin Mattbergets förskolanin ja Lagstads förskolanin tiloissa. Lisäksi opettajat olivat tervetulleita Mattelandetiin torstaisin avoimien ovien aikana. Osallistujina oli noin kymmenen aktiivista opettajaa.

Den Gyllene Kubenilla oli kolme ulottuvuutta:

1. Opettaja pitää matematiikka-aiheisia tuokioita säännöllisesti tietyssä lapsiryhmässä.

2. Opettaja suunnittelee ja toteuttaa myös matematiikan teematyöskentelyä tietyssä lapsiryhmässä.

3. Opettaja tekee myös yhteistyötä matematiikan parissa työparin kanssa tai opettajaryhmässä esikoulussa ja/tai koulussa.

Opintopiirin ensimmäisen tapaamisen jälkeen osallistujat valitsivat yllä mainituista kolmesta ulottuvuudesta yhden. Jokaiselle osallistujalle jaettiin työpaikan seinään kiinnitettävä kunniakirja, johon valittu ulottuvuus kirjattiin. Valinta toimi sitoutumisena Den Gyllene Kuben -projektiin ja samalla viestinä muille, esim. kollegoille ja esikoululaisten vanhemmille, siitä että opettaja osallistui lapsiryhmänsä kanssa aktiivisesti kehitysprojektiin.

Opintopiirin tapaamiset muodostuivat keskusteluista ja luennoista. Keskusteluissa osallistujat toivat esiin ajatuksiaan ja kokemuksiaan matematiikasta sekä lapsiryhmänsä kanssa käsiteltyjä matemaattisia asioita. Luennot käsittelivät esiopetuksen perusteissa mainittuja matematiikan eri osa-alueita käytännön esimerkkeineen.

Sisältö

Alla on lueteltu Den Gyllene Kuben -opintopiirin aiheet:

► Esiopetuksen opetussuunnitelman matematiikan perusteet

► Luokittelu

► Vertailu

► Vastaavuus

► Sijainti ja suunta

► Sarjoja, kuvioita

► Rakentaminen

► Päättely

► Lukukäsite

► Geometria

► Mittaaminen

► Taulukoita ja diagrammeja

► Päiväkirjan kirjoittaminen matematiikan tuokioista opettajan muistin tueksi

► Matematiikka näkyviin; matematiikan välineitä ja pelejä varten erillinen hylly tms, josta lapset säännöllisesti ohjataan valitsemaan ja kokeilemaan asioita myös vapaissa leikeissään

► Matematiikan lempiaktiviteettien listaus ja välittäminen muille

Kokemuksia

Osallistujien kommentteja Den Gyllene Kuben -projektista:

  • Opintopiiri on herättänyt kiinnostustani matematiikkaa kohtaan.
  • Opettajana arvostan tietoa siitä, miksi lasten pitää harjoitella tiettyjä asioita.
  • Esimerkkiharjoitusten läpikäyminen on koulutuksissa tärkeintä.
  • Olen alkanut kiinnittää enemmän huomiota kieleen matematiikan yhteydessä.
  • Monesta itselleen itsestään selvästä asiasta kehittyy lapsille hyödyllisiä harjoituksia.
  • Olen oppinut matematiikan sanastoa.
  • Olen oppinut organisoimaan opetustani ja näkemään kokonaisuuksia.

Tulevaisuus

Den Gyllene Kubenista tulee pitkäaikainen projekti, jonka loppumisesta emme ole vielä päättäneet. Ensimmäisen lukuvuoden jälkeen suunnittelemme jatkoa mahdollisesti yhteisenä opintopiirinä ensimmäisten koululuokkien opettajien kanssa. Lisäämme sisältöihin kirjallisuutta sekä tuoreita tutkimustuloksia. Toivomme, että jatkossa tavoitamme myös niitä esikoulunopettajia, jotka eivät vielä ensimmäisenä lukuvuonna osallistuneet Den Gyllene Kuben -projektiin.